Utvisning trots livsfara

Att flyktingpolitiken och migrationsmyndigheterna råder och agerar i en egen domän utanför reguljära mänskliga och samhälleliga rättigheter är ingen nyhet. Jag blir ändå förvånad hur man kan göra det så här tydligt utan att någon berörd organ kan reagera.

Migrationsverket vill utvisa en cancersjuk 30-åring trots att han inte kommer att klara av resan och gör han det så kan han inte få rätt behandling när han kommer fram till Azerbajdzjan.
När Sveriges Radio frågar en av de två ansvariga tjänstemännen som har skrivit under beslutet, hur de bedömt att det inte fanns några verkställighetshinder vägrar han att svara. Detta trots att Ekot hade en fullmakt att ta del av beslutshandlingarna.

_______________
Andra bloggar om: flyktingpolitik, mänskliga rättigheter, asyl, asylrätt, migrationsverket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *