Om flyktingströmmen

“Flyktingströmmen till EU har minskat kraftigt”, hör jag det sägas på nyheterna i radion. En “ström” verkar inte upphävas om den är förknippad med flyktingar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *