Rörelse

Jag var ikväll på en intressant filmvisning och föredrag om MST, de jordlösas rörelse i Brasilien. Daniel som var en av föredragshållarna, formulerade jämförelsen med sociala rörelser i Sverige väldigt kärnfullt: i Brasilien väljer rörelsen folket, i Sverige väljer folket rörelsen.
Där är frågan mycket mer påtaglig och konkret och engagemanget livsavgörande. Här väljer man att engagera sig och oftast bygger det på teoretisk och ideologisk grund.

Föredraget var för övrigt på Café Amnesti i Göteborg, vilket är en kvarleva av kampanjen Flyktingamnesti 2005. De framgångar som kampanjen uppnådde, tycker jag, berodde framförallt på att de inblandade var på ett eller annat sätt berörda av den svenska flyktingpolitiken, antingen var de i direkt kontakt med flyktingar eller själv var asylsökande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *