Hemlöshet och apati

Läser månadens Faktum och blir lite sorgsen. Det finns två sidor med dödsannonser på faktumfösäljare som nyligen dött och jag känner igen några. Många hemlösa har inte anhöriga som vill minnas deras liv och död för att sätta in en annons i någon tidning.

I en annan del av tidningen kan man läsa ett stycke ur Gellert Tamas senaste bok De apatiska. Om makt, myter och manipulation.
Boken är över 600 sidors redogörelse för diskussionerna kring de apatiska barnen, vilket tog fart kring år 2003. Tamas visar hur regeringens utredare Marie Hessle var inblandad i polisanmälningarna och följaktligen misstänkliggörandet av barnens föräldrar.

Jag kommer väl ihåg den tiden. Jag såg hur många barns glädje och förhoppningar malades sönder i den svenska asylprocessen. Många som hade lämnat grymma förhållanden och kommit till en Astrid-Lindgrens-värld, till ett till synes barnets paradis som visade sig vara grym även den.
Tamas bok kommer att spela en viktig roll i samtida historieskrivningen, precis som Lasermannen som kom ut för några år sedan.

Gellert Tamas kommer för övrigt till Hisingens bibliotek den 4:e februari och pratar om boken.

_______________
Andra bloggar om: Gellert Tamas, , flyktingpolitik, Annica Ring, apati, Marie Hessle

Stockholmsprogrammet

Sveriges ordförandeskapsperiod i EU började med ett tråkigt kapitel som kallas för Stockholmsprogrammet. Tråkigt i den bemärkelsen att den trevliga staden Stockholm kommer i en längre framtid förknippas med tråkigheter som hårdare tag och högre murar runt Fort Europa.

Enligt Stockholmsprogrammets hemsida ska samarbetet handla om skapa mer trygghet inom EU och denna trygghet förklaras vidare i framför allt polissamarbete och migrationspolitik. Det här är ingen överraskning för någon och helt i linje med EU:s politik att förstärka kontrollen inom gränserna och förstärka gränserna mot De Andra.

Billström säger i en kommentar att “en av huvuduppgifterna på asyl- och migrationsområdet blir att arbeta för ett gemensamt asylsystem som är rättssäkert, tillgängligt och solidariskt mellan EU:s medlemsstater.”

“rättssäkert”? Det finns inte längre någonting som heter asylrätt. Man pratar numera om asylsystem och hur man kan övergå till en arbetskraftsinvandring istället.
“tillgängligt”? Det enda sättet att komma till ett EU-land för att kunna söka asyl är att korsa gränserna illegalt, och det vill Stockholmsprogrammet göra ännu svårare. Årligen dör hundratals personer bara i Medelhavsområdet eftersom man måste åka med mindre båtar och genom farligare turer pga den hårdnande bevakningen.
“solidariskt”? för vem? för medlemsstaterna?

Så här talar de ansvariga ministrarna i denna uppochnedvända storstat för flyktingarna och de andra.

Petter Larsson om Stockholmsprogrammet i Aftonbladet 29 juli

_______________
Andra bloggar om: stockholmsprogrammet, flyktingpolitik, mänskliga rättigheter, asyl, asylrätt, billström

Utvisning trots livsfara

Att flyktingpolitiken och migrationsmyndigheterna råder och agerar i en egen domän utanför reguljära mänskliga och samhälleliga rättigheter är ingen nyhet. Jag blir ändå förvånad hur man kan göra det så här tydligt utan att någon berörd organ kan reagera.

Migrationsverket vill utvisa en cancersjuk 30-åring trots att han inte kommer att klara av resan och gör han det så kan han inte få rätt behandling när han kommer fram till Azerbajdzjan.
När Sveriges Radio frågar en av de två ansvariga tjänstemännen som har skrivit under beslutet, hur de bedömt att det inte fanns några verkställighetshinder vägrar han att svara. Detta trots att Ekot hade en fullmakt att ta del av beslutshandlingarna.

_______________
Andra bloggar om: flyktingpolitik, mänskliga rättigheter, asyl, asylrätt, migrationsverket

Bunta ihop dom och skicka iväg dom!

Göteborgs starke man Göran Johansson föreslår att flyktingar som kommer till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare ska visas ut tillbaka till sina länder. Detta för att förhindra folk att komma in den vägen och därmed bekämpa smugglarna och deras verksamhet, enligt honom.

Jag blir inte förvånad över Johanssons okunnighet i frågan men blir konfunderad över att han seriöst går ut med förslaget och hävdar att det faktiskt finns “vanliga vägar” till Europa och Sverige för folk på flykt.

Sverige inför systematiskt ett visumtvång för oroliga länder där flyktingar riskeras komma ifrån och den som misstänks söka asyl och stanna får följaktligen inget visum.
Sverige tar in ca 3000 kvotflyktingar per år och sedan finns det inget annat sätt att komma in i Europa utan hjälp av en smugglare.

Människosmugglare är ett nedvärderande ord som framförallt används av politiker för att kunna fiska i grumligt vatten tycker jag, och göra det ännu svårare för de som redan har det tuffast. Många har fått hjälp av dessa människosmugglare för att kunna ta sig till Sverige och Europa för att få pröva sin rätt till asyl.
Jag blev själv hjälpt av en av dessa personer 1989 när jag flydde från krig och sökte mig hit och jag brukar kalla honom för min konsult när jag pratar med myndighetspersoner och politiker och när jag vill retas med dem lite:)

Johansson tycker följaktligen att det är orättvist mot de flyktingar som inte har pengar att betala för att ta sig hit och söka asyl, men var annars finns inte denna orättvisa? Det är bra om Göran tittar lite runt omkring sig först i kampen mot orättvisorna.
Det här utspelet handlar snarare om att stänga vägen även för dem som lyckas trots alla hinder ta sig hit.

_______________
Andra bloggar om: Göran Johansson, flyktingpolitik, mänskliga rättigheter, asyl, människosmugglare

De ansvariga borde skämmas

Barbro Holmberg och Tobias Billström borde skämmas, skriver Åsa Petersen i Aftonbladet i dag.

Att Marie Hessle valdes till för att samordna utredningen var en skandal (läs Gellert Tamas artikelserie i DN senast), och också det att hon har fått förtroende från både höger och vänster att fortsätta utredningen. Detta trots hennes inskränkta inställning till frågan (läs mitt tidigare inlägg om Marie Hessle).

“Marie Hessle hör till de mest tvivelaktiga utredare som regeringen har haft”, skriver Petersen. Det var väldigt milt uttryckt!

_______________
Andra bloggar om: , flyktingpolitiken, , apati, Gellert Tamas, barbro holmberg, tobias billström, __________________________________________________________________

Fult, cyniskt, bedrövligt

Kommer ni ihåg polisanmälningarna mot de apatiska barnens föräldrar. Läs Gellert Tamas artikel i dagens DN! Jag mår illa.

Det var en mycket jobbig period. Man såg hur barnen och familjerna led och hur de utsattes för ytterligare kränkningar och misstänkliggöranden från de som hade deras liv i händerna (jag skrev för övrigt en text då som jag dedikerade till idioterna).
_______________
Andra bloggar om: Gellert Tamas, , flyktingpolitiken, , Barbro Holmberg, apati, Marie Hessle
__________________________________________________________________

Apropå Migrationsverket

Apropå de senaste avslöjandena på Migrationsverkets personal tycker jag inte det handlar om onda människor utan om idioter.
Det här hör till processen och det är mindre intressant om man firar det med champagne eller annat, och om det avslöjas eller inte. Vi vinner absolut ingenting om vi förklarar dessa enstaka personer som avvikande och onda och tror att allt är bra nu när de har fått sparken. Det finns gott om idioter att ersätta dem med.

För mig är flyktingpolitiken och asylprocessen, hur vi möter “de andra”, framförallt en värdemätare på hur vi själva mår och vart samhället är på väg. Det onda blir mindre jävlig då vi hittar vår egen del och delaktighet i sakernas tillstånd. Barnläkaren Olle Jeppsson skrev en text i samband med utvisningar av sjuka barn som är värd att läsas om då och då.

“Det mest skrämmande med förintelsen och det vi fick veta om dess förövare var inte att detta kunde göras mot oss, utan att VI kunde göra det”, skriver sociologen Zygmunt Bauman i Auschwitz och det moderna samhället.

God jul och gott nytt människovärdigare år!

För dom vi skickar tillbaks

“Om du någon gång måste lämna allt, då är mitt hem ditt hem”, sjunger Tomas Andersson Wij i Sommaren – 77, hans bidrag tilll samlingsskivan För dom vi skickar tillbaks.
Skivan kom ut i slutet av maj med en blandning av unika låtar (av Timbuktu & Promoe, Mikael Wiehe, Prosperous, Satirnine mfl), hitlåtar och annat. Det är en imponerande lista av artister som har ställt upp för skivan och initiativet: Staffan Hellstrand, Laleh, Jaqee, Anna Ternheim, International Noice Conspiracy, Svenska Akademien, Regina Lund (med en för mig överraskande bra låt) mfl.
Även om stilarna skiljer sig från varandra så är det inte det här någonting jag störs av. Låtarna är mycket bra sammansatta och samlingen växer och blir bättre varje gång man lyssnar på den. Ännu en vers från skivan som har fastnat i mitt huvud är från Stefan Sundströms låt:

Om jag kommer opp till Jesus på nåt sätt
Frågar han nog inte nåt om fel och rätt
Har du älskat allt du pallar varje dag?
Det blir hans fråga, och vad svarar du och jag?

Skivan ingår i kampanjen Flyktingamnesti 2005 och går att köpa på nätet eller på Bengans i Göteborg. Den kostar runt 150 kronor (+ frakt) och överskottet går oavkortat till gömda flyktingar genom nätverket Ingen Människa är Illegal.

Trött på idioter

Jag är trött på orättvisor, på förtryck, på de som missbrukar sin makt, på de som aldrig vill förstå, de som gör livet surt för andra.

Jag är trött på idioter, på de som tror att de kommer att leva en evighet, som inte tänker på annat än sig själva, som inte vet var deras gräns går, och var man ska sätta stopp, de som inte har respekt för andra, de fega, de som sätter sig i en roll, och köper sig fri allt ansvar, de omodiga, de svaga, de förtryckta, förryckta från sina människovärden.

Jag är trött på de som gör sitt jobb, som endast tänker på att göra rätt för sig, och se till att andra gör det, de med visioner, illusioner, de som är redskap för alla tillrättavisanden, de som är säkra på vad som är rätt, och fel, och ingenting däremellan, de som är i tjänst, “tänk om ingen gjorde det!, eller om alla gjorde så?”, de bekväma, de svaga, de som aldrig behövt förändra sitt liv, som inte förstår varför andra vill göra det, och vill förhindra dem till varje pris, som inte har andra prioriteringar i livet, “frihetssträvan är brottsligt, vi hjälper dig tillbaka till din plats”, trött på idioter som förvränger begreppen, och mänskligheten.

Jag är trött på idioter, de som inte känner något ansvar, de som bara gör sitt jobb, och ingenting annat, de som gör rätt för sig, de som inte förstår varför andra gör som de gör, och inte som de själva, de ofria, de dumma, de som aldrig tänker frihet, aldrig tänker människan, de som misstagit sig på livet.

Det finns barn och det finns flyktingbarn

Innan diskussionerna om de s k apatiska barnen trodde jag att flyktingbarnen räknades som barn här i landet. Barnkonventionen är klar och tydlig och lämnar inte något utrymme åt tolkningar. Konventionen heter egentligen “FN:s konvention om barnets rättigheter”, det enskilda barnets rättigheter och inte barn som grupp, flyktingbarn etc.

De fyra huvudprinciperna i konventionen är:

* Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

* Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet “barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

* Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

* Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=55

Apati

Sover du min flicka? Varför vaknar du aldrig?
Vill du inte gå upp någon gång? Jag är trött på att sitta och vänta.
Har du gett upp hoppet om att vakna i en värld
där alla inte vill åt dig
och skada dig?

Min guldflicka,
vad har du gjort för att förtjäna det här?
Vad är din skuld?
Förutom att du har blivit utsatt för alla möjliga grymheter,
bevittnat våldet, och döden
våldtagits av maktens lakejer
tvingats på flykt,
till fjärran norr, till en gudsförgäten del an jordklotet
ett kallt land
med människor med varma hjärtan, hoppades du
som skulle förstå dig
ett land där inga barn behöver lida
som skulle ta hand om dig
eller låta dig vara i fred.

De skulle aldrig förstå dig,
ditt lidande, din väg, ditt liv
men det skulle du kunna leva med.
Du skulle växa upp i ett land
med minnen från en grym värld
med erfarenheter bortom alla onda fantasier
men det skulle kunna gå.

Du har sovit länge min guldflicka!
Är du rädd för att vakna igen
i en värld där alla vill åt dig?
Du vill inte leva,
du kan inte dö.

Världen var inte bättre på annanstans,
som du hade hoppats på.
Livet var lika grymt.
Hoppet var din belastning min kära,
din skuld.
Sov så gott nu min flicka!

Om livet efter Utlämningsnämnden, förvirrade journalister och upphovsrätten

Jodå, det finns ett liv även efter Utlämningsnämndens nedläggning. Det skriver några riksdagsledamöter från Vänster- och Miljöpartiet om i dagens DN-debatt. Kritikerna mot nämnden tog fart redan 1996 och Riksdagen fattade nedläggningsbeslutet år 2001. Men regeringen vägrade att genomföra beslutet. Nu börjar regeringen och migrationsministern prata om reformer för en mer rättssäker asylpolitik (läs och lyssna på bl a intervjun med Barbro Holmberg i tisdagens ekot). Men vad händer med de tusentals asylsökande som har drabbats av den rådande praxisen?
Tillägg 19 mars: “Migrationsministern får kritik för ny utlänningslag” i Göteborgs fria.

För övrigt verkar journalisterna ha i sin förvirring valt sida i fildelningsdebatten.
På DN:s framsida idag står en stor bild med personer som menar att lagarna om upphovsrätten har blivit inaktuella. I nästa mening står det att Datainspektionen ska granska Antipiratbyrån “och se om det är lagligt eller inte att försöka samla uppgifter om personer som stjäl upphovsrättsskyddat material.” Själva artikeln finns att läsa på Dn:s nätupplaga.
Läs gärna Hans Olssons och Fredrik Gunnarssons inlägg om Aftonbladet i mediekritik.nu.