Jag är rasistens mardröm

Adrian Piper citerad i Stefan Jonssons Andra platser:

Jag är rasistens mardröm, ett tecken på all rasblandnings obscenitet. Jag är en påminnelse om att segregationen är maktlös; ett levande bevis på att det sexuella begäret penetrerar rasbarriärer för att reproducera sig. Jag är den främmande inkräktaren, den osynliga spionen […]. Jag företräder den motbjudande möjligheten att envar är “befläckad” av svart påbrå: om någon kan se ut som jag och låta som jag och likväl vara svart, vem kan i så fall vara obestridligt vit?

_______________
Andra bloggar om: rasism, Adrian Piper